Chào mừng quý vị đến với website Trường TH An Linh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. WEBSITE TRƯỜNG TH AN LINH

No_photo
Họ và tên Vũ Thành Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Linh A
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên cao thi hong hanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/xitrumhanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Linh A
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Th An Linh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/truongtieuhocanlinh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Linh A
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 25500 (xem chi tiết)