Chào mừng quý vị đến với website Trường TH An Linh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. WEBSITE TRƯỜNG TH AN LINH

danh sách lớp nh 2014-2015

lớp 1A1 Trường TH An Linh 74722405 Năm học: Học kỳ 1: 2014-2015 PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH Lớp: 1A1 011401 Mã học sinh (STT) Họ tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Quê quán Dân tộc Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) Họ và tên bố Họ và tên mẹ 722405140001 Trần Nguyễn Vân Anh 10/06/2008 1 Thành phó huế Ấp 6 Trần Thanh Quan Nguyễn Thi Hồng nghiêm 722405140007 Nguyễn Thị Ngọc Chi 07/09/2008 1 Ấp 6 Nguyễn Thị Bích 722405140003 Dương Phạm Thanh...