Chào mừng quý vị đến với website Trường TH An Linh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. WEBSITE TRƯỜNG TH AN LINH

Danh Sách Các Tổ Khối Trưởng Chuyên Môn

TRƯỜNG TH AN LINH Danh Sách Các Tổ Khối Trưởng Chuyên Môn STT Họ và Tên Chứ Vụ Ghi Chú 1 Lê Thị Mỹ Linh Tổ trưởng hành chính 2 Phạm Thị Gái Tổ trưởng 1 3 Hoàng Thị Lan Tổ trưởng 2 4 Nông Thị Bưởi Tổ trưởng 3 5 Lê Thị Lý Tổ trưởng 4 6 Nguyễn Thanh Liêm Tổ trưởng 5 7 Nguyễn Thị Thái Thảo Tổ trưởng bộ môn An Linh , ngày 01 tháng 10 năm 2014 ...