Chào mừng quý vị đến với website Trường TH An Linh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. WEBSITE TRƯỜNG TH AN LINH

Thời khoa biểu

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LINH THỜI KHÓA BIỂU BỘ MÔN - NĂM HỌC 2014 - 2015 Áp Dụng Từ Tuần 14 Môn Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Anh Văn 1 1 2B 1A1 4B Ô: 4A1 2A1 2 1A1 4B 2A2 2B Ô: 4A2 1A2 3 1A2 2A1 2A2 TC:1A2 4 1B 4A1 1B 4A2 TC: 1A1 TC: 1A2 5 TC:1B 4A2 TC:1B 4A1 TC: 1A1 Anh Văn 2 ...